Zakres usług

 • Projektowanie instalacji elektrycznych
  i elektroenergetycznych w pełnym zakresie napięć
 • Projektowanie rozdzielnic niskiego, średniego i wysokiego napięcia
 • Projektowanie układów wyprowadzenia mocy
  z generatorów
 • Projektowanie układów zabezpieczeń, sterowania, synchronizacji i pomiarów generatorów
 • Projektowanie układów wzbudzenia i regulacji napięcia generatorów
 • Projektowanie układów napędowych opartych na przetwornicach częstotliwości niskiego i średniego napięcia
 • Projektowanie układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej
 • Projektowania układów prądu stałego i napięcia gwarantowanego
 • Projektowanie układów kompensacji mocy biernej
 • Projektowanie układów fotowoltaniki w szerokim zakresie mocy
 • Projektowanie instalacji oświetlenia, uziemienia i odgromowych
 • Projektowanie instalacji teletechnicznych ogólnych
  i specjalistycznych
 • Ekspertyzy w zakresie weryfikacji istniejących rozwiązań, nastaw zabezpieczeń, sprawdzenia selektywności
 • Ekspertyzy, analizy zwarciowe, obliczenia zwarciowe układów elektroenergetycznych
 • Parametryzacja nastaw zabezpieczeń elektrycznych
 • Koordynacja w zakresie projektowania i realizacji złożonych obiektów elektroenergetycznych
 • Pełnienie funkcji kierownika budowy (kierownika robót) lub inspektora nadzoru

Uprawnienia

 • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
  w ograniczonym zakresie
 • Uprawnienia „SEP” – Dozór –
  w pełnym zakresie i bez ograniczeń wysokości napięcia
 • Uprawnienia „SEP” – Eksploatacja – w pełnym zakresie i bez ograniczeń wysokości napięcia

Nasz zespół

Nasz zespół stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści – projektanci branży elektrycznej i teletechnicznej.

Posiadamy bardzo bogate doświadczenie, które zdobywaliśmy przez wiele lat pracy jako projektanci pracujący dla wiodących na rynku biur projektowych.
Braliśmy udział między innymi w następujących, największych w Polsce inwestycjach:

 • Budowa bloku Energetycznego 460MW w Elektrowni Pątnów
 • Budowa bloku Energetycznego 460MW w Elektrowni Łagisza
 • Budowa bloku Energetycznego 900MW w Jaworznie
 • Budowa bloku energetycznego 450MW w Elektrowni Turów
 • Budowa układu nawęglania w Elektrowni Turów
 • Budowa instalacji odsiarczania bloków 4-6 w Elektrowni Turów

Filozofia

Jesteśmy niewielkim biurem projektów, ale z ogromnym doświadczeniem zdobytym na największych obiektach elektroenergetycznych
w Polsce.

Działamy szybko
i profesjonalnie.

Oferujemy najwyższą jakość
w niskich cenach.

Wizja

Podejmiemy się każdego zadania związanego z projektowaniem
i realizacją instalacji, urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Dzięki elastycznemu zespołowi potrafimy sprostać nawet największym zadaniom.

Nasze zasady

Najwyższa jakość
Terminowość
Zadowolenie klienta