Galeria

Projekty i realizacje

Projekt układu zabezpieczeń generatorów 265MW bloków energetycznych nr 4, 5 i 6 w Elektrowni Turów

Projekt realizowany wspólnie z ABB i ZRE Katowice

Opracowanie instrukcji eksploatacji części elektroenergetycznej układu nawęglania bloku nr 7 w Elektrowni Turów

Projekt modernizacji napędu elektrycznego pompy 2PS1 w EC Kraków

Projekt realizowany wspólnie z Elektrobudowa i Siemens

Fortum-logo

Projekt układu zasilania kotłów gazowych i pomp w EC Miechowice

Projekt realizowany wspólnie z ZRE Katowice

Projekt układu zasilania przepompowni gazu - węzeł Tworóg

Projekt realizowany wspólnie z ZRE Katowice